logo_nhatviet-top
Diễn đàn » Phần mềm kế toán » Phần mềm KTVN (Cập nhật : 11-02-2012)
Email
 Đăng ký Quên mật khẩu
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
Người gửi Nội dung

Gửi lúc:

KTVN phiên bản hiện hành áp dụng cho các chế độ nghiệp vụ sau :

 • Chế độ kế toán :

  - QĐ số 15/2006/QĐ-BTC (cập nhật bổ sung TTư 244/2009/TT-BTC - 31/12/2009)

  - QĐ số 48/2006/QĐ-BTC (cập nhật bổ sung TTư 138/2011/TT-BTC - 04/10/2011)

 • Các báo cáo thuế : Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Xuất sang Excel theo chương trình HTKK 3.1.1 & 3.12

 • Hình thức sổ sách bao gồm : Chứng từ ghi sổ (CTGS) và Nhật Ký Chung.

 • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên.

 • Phương pháp tính giá xuất kho : Bình quân gia quyền (theo tháng hoặc theo ngày).

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật ngày 11/02/2012 :

Tính năng Nạp font hệ thống TCVN khi mở chương trình, và lập lại font ngầm định của windows khi kết thúc chương trình : được chuyển thành tuỳ chọn, nếu bạn không cần dùng menu theo font Unicode cho các chương trình khác thì nên tắt tùy chọn này, sẽ làm cho chương trình khởi động và kết thúc nhanh hơn.

 • Bổ sung 2 tuỳ chọn để thuận tiện trong thao tác máy tính : Bật (tắt) cảnh báo máy con Open File - Security Warning, và Bật (tắt) chế độ cảnh báo của windows 7 - User Account Control. 

 

 

 • Để thực hiện : bạn tải bản cài đặt đã hiệu chỉnh và cài đặt cập nhật (đè lên), sau đó mở chương trình SetFont.EXE tại từng máy tính (máy chủ, máy con) để thiết lập riêng cho máy tính đó.

 • Cập nhật xuất dữ liệu theo chương trình HTKK 3.1.1 (10/02/2012) của Tổng Cục Thuế.

 Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật ngày 24/11/2011 :

 • Cập nhật thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Cho phép sử dụng đồng thời : Mẫu báo cáo cũ - nếu chọn niên độ từ năm 2011 về trước, và Mẫu báo cáo mới - nếu chọn niên độ từ năm2012 về sau. (Ghi chú : khi thực hiện của niên độ 2011 về trước sẽ có báo lỗi : mã tài khoản 431x không có trong chế độ hiện hành... thì bạn cứ để nguyên mà không cần điều chỉnh, không ảnh hưởng đến kết quả các báo cáo)

 • Bổ khuyết phiên bản Tháng 10/2011 : cho phép xem và xuất sang excel các báo cáo thuế cũ từ trước thông tư 28/2011/TT-BTC để phục vụ công tác quản lý của đơn vị và công tác kiểm tra của cơ quan thuế.

 • Bổ sung : Tính năng chuyển chương trình về chế độ nghỉ (stand by) nếu sau 5 phút không làm việc, để an toàn dữ liệu và cải thiện tốc độ hệ thống.

 • Bổ sung : Tính năng cho phép chọn phục hồi dữ liệu tự động từ nguồn Autobackup, dùng cho tình huống bị cúp điện đột ngột và không may bị "sứt sẹo" tập tin.

 • Bổ sung : Nạp font hệ thống TCVN khi mở chương trình, và lập lại font ngầm định của windows khi kết thúc chương trình. Việc này để không ảnh hưởng đến menu chữ Việt của một số phần mềm khác dùng menu với font Unicode.

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật ngày 15/10/2011 :

 • Lưu ý trước khi cài đặt cập nhật (nếu bạn đang sử dụng phiên bản 10.0 & DN.1 cũ phát hành trước tháng 8/2011) :

 • Các dữ liệu của phiên bản cũ, khi cập nhật phiên bản này sẽ tự động sửa lại cấu trúc dữ liệu theo phiên bản này. Dữ liệu của phiên bản cũ vẫn sử dụng được trong phiên bản này, nhưng dữ liệu đã sử dụng trong phiên bản mới này sẽ không chép phục hồi ngược trở về để sử dụng cho các phiên bản cũ được. Như vậy, nếu vì lý do nào mà bạn cần dùng cả phiên bản cũ thì bạn cần chép lưu dữ liệu của phiên bản cũ để dùng riêng, trước khi cài đặt cập nhật phiên bản này.

 • Các Mã loại hóa đơn cũ (VGT, VNK, VBH, VKE, RGT, RMT) và các Mã kê khai bổ sung cũ (V01, V02, V03, DA...) đã nhập từ trước tháng 07/2011 không còn phù hợp với qui định mới, do đó không còn in Báo Cáo Thuế từ trước tháng 7/2011 trong phiên bản mới này. Kể từ tháng 7/2011 thì bạn nhập các Mã loại hóa đơn và Mã bổ sung theo mã mới để báo cáo theo mẫu mới của thông tư 28/2011/TT-BTC.

 • Với một vài mẫu sổ sách, tổng số trang của bộ sổ in ra có thể sẽ nhiều hơn so với phiên bản cũ, vì thiết kế báo biểu mới có chút ít thay đổi theo cấu trúc dữ liệu mới.

 • Sau khi cài đặt cập nhật, bạn chạy chương trình, vào chức năng Đăng ký bản quyền và Nhập lại mã bản quyền (Nếu bạn đã dùng phiên bản 10.0 & DN.1 từ trước 08/08/2011 thì vẫn dùng mã bản quyền cũ).

 • Cập nhật sửa đổi qui cách dữ liệu và các báo cáo thuế theo TTư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 (thay thế TTư 60/2007/TT-BTC) và chương trình HTKK 3.0 của Tổng cục Thuế.

 • Mở thêm độ rộng dữ liệu của một số chỉ tiêu :  Diễn giải = 90 ký tự / Tên đơn vị trên hoá đơn = 60 / Họ tên = 60 / Địa chỉ = 60 / Mặt hàng = 60 / Tên tài khoản = 60 / Tên chi tiết = 60 ký tự.

 • Cập nhật sửa đổi mẫu 01/TNDN - Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn, theo TTư 18/2011/BTC ngày 10/2/2011 : Thêm chỉ tiêu Số CMND, được nhập liệu chung tại ô Mã Số thuế. Nếu loại hóa đơn là "V06" thì được xem là Số CMND, nếu loại hóa đơn khác thì được xem là Mã số thuế. Bổ sung chỉ tiêu Địa chỉ nơi tổ chức thu mua và Tên người phụ trách thu mua.

 • Bổ sung mục Tính và cập nhật lại tỷ giá xuất (Ghi có của các TK 1112, 1122) : chọn trong chức năng / .

 • Bổ sung chức năng Tính và cập nhật lại giá xuất vật tư, hàng hóa - Thực hiện cho Nhiều Tài khoàn và Nhiều tháng : chọn ngoài menu chính .

 • Phiếu nhập khi được hạch toán đồng thời trong loại chứng từ Phiếu chi : bổ sung thêm chỉ tiêu tên đơn vị trên phiếu nhập này, thêm chức năng tìm kiếm nhanh bởi phím mũi tên xuống.

 • Điều chỉnh lại tùy chọn khi in liên tục nhiều Sổ Sách : Nếu chọn nhảy trang khi in hết một sổ thì có phần chữ ký cuối từng sổ / Nếu in liên tục (không nhảy trang khi hết một sổ) thì chỉ có phần chữ ký tại cuối bộ sổ.

 • Trường hợp sử dụng hình thức sổ sách CTGS : chỉ tiêu Tháng của CTGS được thay bằng Ngày CTGTS, ngày này được ghi theo ngày ghi sổ cuối cùng của CTGS đó - nếu nó được hợp thành từ nhiều chứng từ gốc ghi sổ trong nhiều ngày khác nhau. Áp dụng cho các mẫu : CTGS, Bảng kê CTGS, Sổ cái CTGS, Sổ Đăng ký CTGS

 • Một vài điều chỉnh về giao diện và các lỗi đã phát hiện của phiên bản cũ.

 • Các điều chỉnh và sửa lỗi cho bản phát hành Tháng 08/2011, gồm :

  1/ Sổ cái hình thức CTGS : sửa lỗi sắp xếp sai thứ tự các Tháng. 

  2/ Mẫu BC 26/AC : mở rộng số dòng không giới hạn, số lượng hoá đơn xoá-mất-huỷ không giới hạn.

  3/ Thêm loại hoá đơn V07 : dùng riêng cho trường hợp hàng hoá dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng.

  4/ Bảng kê 01-2/GTGT : sửa lỗi bị kê thừa loại V06 - nếu có phát sinh loại này.

  5/ Phiếu nhập kho : đặt lại phần ghi chú tiền VAT ngay dưới dòng cộng tiền.

  6/ Mẫu phiếu Nhập, Xuất, Xuất theo giá bán : để sẵn tối thiểu 3 dòng cho trường hợp có ít khoản nhập xuất .

  7/ Cải thiện tốc độ thi hành chương trình.

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật tháng 12/2010 :

 • Điều chỉnh Sổ Nhật Ký Chung, phần Mẫu tổng hợp : sắp xếp theo thứ tự đã nhập liệu chứ không sắp xếp lại theo mã TK từ nhỏ đến lớn. Phần diễn giải được ghi cụ thể hơn cho từng Tài Khoản.

 • Đưa vào chương trình 2 mẫu hóa đơn GTGT để bạn tiện tham khảo chỉnh sửa khi đặt in.

 • Sửa đổi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo theo thông tư 153/2010/TT-BTC và Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC.

 • Sửa lỗi không thức giấc được chương trình khi máy tính từ chế độ ngủ stand by thức dậy.

 • Mọi số liệu trong báo biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo là số âm thì đều đặt trong cặp dấu (  ) thay vì ghi dấu - ở đầu.

 • Điều chỉnh phần in thẳng các phiếu Thu/Chi ra máy in, không phải nhấn enter cho mỗi phiếu.

 • In mục lục sổ sách có thêm chọn lựa cho in Toàn bộ các sổ hoặc Chỉ những sổ có số liệu.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại mã số 03 (Tiền chi trả cho người lao động) được lấy số liệu từ TK 353 và TK 431 (Tùy theo người dùng áp dụng TK nào thì lấy TK đó)

 • Báo cáo CĐKT theo QĐ 48 : chỉ tiêu được tính từ Dư Có TK 431 hoặc 353. Lý do : theo thông tư 244/2009/TT-BTC thì TK 353 chỉ sửa đổi tại bảng CĐKT của QĐ 15 chứ không nhắc tới CĐKT của QĐ 48, nhưng vì có người dùng muốn áp dụng cho QĐ 48, nên chương trình tính cho cả 2 phương án.

 • Nhập liệu phát sinh : Phần hạch toán chiết khấu/ giảm giá bán ra được thực hiện cho cả tình huống chiết khấu/giảm giá ngay hoặc sau này "nghĩ lại với nhau" mới chiết khấu/giảm giá. Xem cụ thể tại tài liệu hướng dẫn, mục .

 • Nhập liệu phát sinh : Thêm chỉ tiêu kê khai bổ sung cho hóa đơn

 • Các tình huống nhập liệu có tự động điền theo tên chi tiết cấp 1, nếu sau đó có chi tiết cấp 2 thì cũng sẽ tự động điền lại theo tên chi tiết cấp 2.

 • Mở rộng chức năng cho Phiên bản DN.1 : Xuất sang Excel cho phần sổ sách. Được phép đặt lại họ tên cho người được Giám đốc ủy quyền ký trên các báo biểu.

 • Mở rộng chức năng cho giai đoạn dùng thử nghiệm : Cho phép xuất sang excel để xem và in trong cả trường hợp đã hết giới hạn sử dụng thử nghiệm.

 • Mở rộng chức năng sửa mẫu báo cáo : cho phép người dùng tự chỉnh sửa lại mọi biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo trong chương trình.

 • Rút gọn tài liệu hướng dẫn sử dụng chỉ còn 60 trang, dễ tra cứu hơn.

 • Đóng gói bộ cài đặt thành 1 tập tin CaidatKTVN.EXE dùng chung cho cả 2 phiên bản 10 & DN.

 • Chương trình đã chạy được trong cả trong windows 32 bit và 64 bit.

 • Tránh bị CMC antivirus chặn đầu gây lỗi (có vẻ CMC không có ý định điều chỉnh).

 • Một số điều chỉnh khác về giao diện, nâng cao tính tương thích với Themes in windows 7.

 • Bảng giá mới áp dụng từ năm 2011 với mục tiêu khuyến khích khách hàng chọn dùng phiên bản DN.1.

 • Phát hành một bản DN.1 miễn phí cho một số đối tượng người dùng, bạn hãy xem tài liệu hướng dẫn để biết cách kích hoạt bản miễn phí.

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 phát hành lần đầu tháng 04/2010 so với phiên bản 9.09+ :


Các vấn đề chung :

 • Sử dụng cho các hệ điều hành windows 32 bit : XP SP2/ Vista SP2/ Windows 7 Version 6.1.7600.

 • Cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC - 31/12/2009 về sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

 • Điều chỉnh chế độ màn hình để sử dụng cho các loại màn hình từ Netbook (phân giải 800x600) đến lớn hơn.

 • Kiểm tra cấu trúc các tập tin dữ liệu DBF đúng đủ theo yêu cầu trước khi mở ra nhập liệu. Thứ 2 hàng tuần sẽ tự động thực hiện Kiểm tra nhanh dữ liệu của nguồn 01 (reindex)

 • Tự động chép dữ liệu hiện hành từ bộ nhớ máy tính xuống đĩa cứng (5 phút 1 lần) để giảm bớt mất mát dữ liệu khi bị cúp điện đột ngột - chỉ có tác dụng cho trường hợp tập tin DBF chưa bị hư hỏng.

 • Rà soát lại tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ hơn, nhất là phần hướng dẫn xử lý các sự cố nếu có. Hoàn thiện tốt hơn cho 2 chương trình kèm theo : FoxFix.EXE và SetFont.EXE

 • Tránh được một số chương trình quét virus nhầm lẫn, ngoại trừ các chương trình quét giám sát sâu quá trình hoạt động của KTVN thì phải thiết lập lại cho chương trình quét virus (Kiểm tra tại thời điểm phát hành thì còn đụng với Kasperky)

 • Rà soát hiểu chỉnh các chức năng để giảm thiểu sai sót nhầm lẫn của người dùng.

Khai báo, Danh mục, Phát sinh

 • Chức năng : có thêm ô nhập để đổi lại các chức danh như : Giám đốc => Tổng GĐ, Chủ nhiệm, Viện trưởng, Hiệu trường. Kế toán trưởng => Trưởng phòng KT, Phụ trách KT. Thêm tên Thủ Kho chung trong trường hợp không mở danh mục kho. Các chức danh thay đổi này được in tại các biểu mẫu.

 • Danh mục tài khoản : cho phép mở thêm bất kỳ TK, Tiểu khoản nào ngoài chế độ hiện hành của chương trình. Để phòng hờ khi chế độ thay đổi.

 • Chức năng : xét triệt để hơn, trong trường hợp giá có số lẻ có thể tạo tình trạng Hết hàng mà còn dư/thiếu ít Tiền, khi đó chương trình sẽ tự động cộng/trừ số tiền còn lại này vào dòng phát sinh cuối cùng của mặt hàng đó. Cách xử lý này cũng áp dụng cho chức năng

 • Sửa lỗi cho trường hợp 3b. 1--> Nhiều của chức năng , trước đã đặt nhầm công thức nên chưa Phân Bổ đúng theo % tổng phát sinh hiện có của bên nhận.

Báo cáo, In ấn

 • Thêm phím nóng tại màn hình xem trước khi in, có thể chọn in trang Lẻ, trang Chẵn (2 mặt giấy) cho các sổ sách và báo cáo.

 • Tại màn hình xem sửa số liệu báo cáo trước khi in :

  • Thêm ô chọn lựa <[x] t="" c="" ng="" th="" nh=""> đối với các báo cáo có đặt công thức tính. Để có thể sửa số liệu thủ công khác với công thức tính - khi chế độ thay đổi.

  • Khi thêm mới 1 dòng trong sẽ copy nội dung của dòng hiện hành vào dòng mới thêm để sửa cho nhanh.

  • Thêm phím nóng ALT+mũi tên : thay đổi vị trí dòng trong của sổ xem sửa trước khi in để in ra theo vị trí đã thay đổi.

 • Phiếu xuất kho giá bán : tách riêng phần giá bán chưa thuế để đối chiếu cho dễ.

 • Phiếu nhập kho : thay tựa ký Kế toán trưởng là "Phụ trách đơn vị" để có thể ký bởi người được phân công quản lý.

 • Mở lại chức năng sửa mẫu hóa đơn

 • Khi lập bảng kê thuế GTGT đầu ra, nếu có thuế suất  0%,5%,10% do sai hoá đơn gốc đã ghi sai Thì vẫn có thể tạm sửa lại khi in và kết xuất cho chương trình HTKK.

 • Quyết toán thuế TNDN theo thuế suất hiện hành 25%, có thể tắt công thức để chỉnh sửa lại khi áp dụng thuế suất khác.

 • Hóa đơn đầu ra ghi HUYBO cũng đưa vào bảng kê đầu ra của chương trình HTKK

 • In các sổ sách : Khi dòng Diễn giải quá dài tại cuối trang giấy thì sẽ cắt bỏ tại cuối trang, không in tràn sang trang sau - vì nó đè vào nội dung của trang sau.

 • Thêm tuỳ chọn khi lập theo : 1/ Mẫu tổng hợp : mỗi dòng là tổng hợp của 1 TK trong chứng từ.  2/ Mẫu chi tiết : mỗi dòng là 1 dòng phát sinh trong chứng từ. Mẫu tổng hợp sẽ xem tổng quát và khi in ít tốn giấy hơn.

 • : nếu là các TK có chỉ tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn (ví dụ 121,131,136,138,331,...) thì sẽ có thêm chọn lựa in riêng phần tách Ngắn hoặc Dài hạn.

 • Xuất các báo cáo quyết toán (CĐKT, KQKD, LCTT) sang HTKK 2.5 để mở ra và in luôn. Các báo cáo đầu ra và đầu vào cũng chỉnh theo theo mẫu của HTKK 2.5.

 • Sửa lỗi báo cáo thuyết minh theo QĐ15 : số liệu của chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bị đặt sai dòng

 • Sửa lỗi theo QĐ 48 chưa cộng chỉ tiêu 328 ( TK 3414 - Nhận ký quỹ ký cược dài hạn )

 • Chuyển sang Excel là cập nhật theo version excel hiện tại ngay để không mất Font khi Save As (không cần lệnh Save trong Excel). Có tùy chọn đổi sang Font Unicode (nếu không chọn thì mặc nhiên là Fonts TCVN-ABC). Mở rộng khả năng chuyển sang Excel với dữ liệu lớn đến 200.000 dòng. Tốc độ chuyển đổi Unicode nhanh hơn.

Các công cụ trợ giúp

 • Đặt chức năng vào trong chương trình và in bằng Word để có thể chỉnh sửa, định dạng lại và in trên 2 mặt giấy.

 • Thêm báo cáo nhanh tức thời - phím nóng Ctrl+B

 • Đặt chức năng , trong chương trình để thuận tiện khi dùng.

 • Cho phép thực hiện chức năng tại cả máy con trong mạng LAN.

 • Chức năng soát xét kỹ hơn, các dòng mà Loại chứng từ hoặc Tháng bị tạo rác sẽ được chuyển về Loại chứng tháng 01 của Tháng 01 để hiện ra trong chứng từ phát sinh.

 • Khi đã khoá dữ liệu bảo vệ tháng nào thì trong lệnh của nhập chứng từ phát sinh sẽ không hiện sáng các mục , của tháng đó nữa. Và không Di chuyển chứng từ  qua lại với tháng bị khoá.

 • Mỗi khi đổi năm làm việc, hoặc đổi nguồn dữ liệu thì cũng tiến hành việc AutoBackup cho nguồn và năm vừa làm việc. Thay vì trước đây chỉ thực hiện khi kết thúc chương trình.


Link down : Tải về

Trích dẫn

Vui lòng đăng nhập để gửi phản hồi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Trụ sở chính: K280/8A Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: Số 53/1 đường số 12, KDC Hưng Phú, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Email: hotro@dichvuketoan.vnn.vn

Điện thoại: (02363) 608 979 - 0906 454 247

Hotline: 0905 31 55 88

 handle_cert

BẢN ĐỒ

ban-do

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 57
Trong tuần: 285
Lượt truy cập: 3117958

Copyright 2022 © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401495462
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24 tháng 05 năm 2012