logo_nhatviet-top

Cần biết sau khi lập công ty

Mục lục bài viết

A. TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM

 • Nếu phát hiện nội dung Giấy Phép Kinh Doanh được cấp chưa chính xác, doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
 • Ngay sau khi có Giấy CNĐKKD Doanh nghiệp liên hệ Công an Thành phố (số: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1) để được hướng dẫn thủ tục làm con dấu.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005);
 • Treo biển tại trụ sở của công ty đúng quy định;
 • Gửi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho Phòng Đăng ký kinh doanh (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn). Nếu vốn góp là tài sản có đăng ký hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ quan nhà nước có thầm quyền.
 • Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD.
 • Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật Doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày.
 • Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp;
 • Kể từ ngày 13/07/2009, khi được cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD thì doanh nghiệp đã được cấp luôn Mã số thuế. Trước khi đăng ký kê khai thuế, sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy CN ĐKKD, người Đại diện Pháp Luật của Doanh Nghiệp phải liên hệ trực tiếp Phòng kê khai kế toán thuế tại Cục Thuế Tp.HCM, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai để nhận phiếu chuyển. Khi đi nhớ mang theo Giấy Chứng nhận ĐKKD, con dấu và CMND.
 • Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Đặt in hóa đơn VAT

B. CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP

1. THUẾ MÔN BÀI : 1 năm/lần. Nộp thuế trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có Giấy Phép Kinh Doanh và đã hoàn tất thủ tục khai thuế. Những năm tiếp theo khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01.

Hạn mức nộp: (Căn cứ: Thông tư số 42/2003/TT – BTC ngày 07/05/2003).

STTBậc thuế môn bàiVốn đăng kýMức thuế môn bài cả năm
1Bậc 1Trên 10 tỷ đồng3.000.000đ
2Bậc 2Từ 5 đến 10 tỷ đồng2.000.000đ
3Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng1.500.000đ
4Bậc 4Dưới 2 tỷ đồng1.000.000đ

2.  THUẾ GTGT (VAT) :

 • Khai thuế hàng tháng: 1 tháng/lần ngay cả không phát sinh doanh thu.
  • Khai thuế: hồ sơ gồm Tờ khai thuế GTGT tháng; Bảng kê hóa đơn mua và bán hàng hóa/dịch vụ; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. Khai trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện.
  • Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế.
 • Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
  • Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
  • Nộp quyết toán thuế hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Nếu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì Nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25/1 năm tiếp theo.

3.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

 • Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.
  • Khai thuế: Hồ sơ bao gồm Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành). Khai từng quý, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
  • Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.
 • Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
  • Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
  • Nộp quyết toán thuế hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Doanh nghiệp nộp bằng 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.
  • Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.

C. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHẬM KÊ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ

 • Xử phạt đối với chậm nộp hồ sơ khai thuế:
  • Từ 05-10 ngày phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000đ – 1.000.000đ
  • Từ 10 – 20 ngày phạt 200.000đ – 2.000.000đ
  • Từ trên 20 – 30 ngày phạt 300.000đ – 3.000.000đ
  • Từ trên 30 – 40 ngày phạt 400.000đ – 4.000.000đ
  • Từ trên 40 – 90 ngày.Phạt 500.000đ – 5.000.000 đ
 • Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
  • Mức xử phạt là 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi vi phạm thời hạn nộp tiền thuế.
  • Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ.

D. QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

1.  QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CNĐKKD VÀ ĐK THUẾ

 • Xuất trình Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
 • Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế.
 • Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và làm thủ tục cấp lại Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế theo quy định.
 • Giấy CNĐKKD không có giá trị xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. TRƯỜNG HỢP THU HỒI CNĐKKD & ĐK THUẾ  (trích khoản 2 điều 165 luật doanh nghiệp 2005) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy CNĐKKD và bị xóa tên trong số đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây :

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;
 • Đại diện Pháp Luật là người bị cấm thành lập doanh nghiệp.
 • Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong 6 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính.
 • Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục.
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 163 của luật doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản
 • Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

3.  NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

 • Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.
 • Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề;
 • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.
 • Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan ĐKKD và Cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 • Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

Bài viết liên quan

 • Quy định về đặt trụ sở công ty [thành lập doanh nghiệp | thành lập công ty]
  Nhiều doanh nghiệp thường xem nhẹ việc đặt trụ sở công ty. Thật ra, chuyện này không đơn giản chút nào. Việc đặt trụ sở công ty ở đâu khi có dự định thành lập công ty? thay đổi trụ sở thế nào? Cần xem xét không chỉ ở khía cạnh doanh nghiệp, mà còn phải xem xét ngành kinh doanh của bạn, theo Luật có được phép đặt trụ sở chính công ty ở khu vực đó hay không. Chính vì thế mà Công Ty Nhất Việt sẽ tư vấn cho bạn một số điều cần lưu ý và quy định về việc thành lập công ty thì đặt trụ sở công ty như thế nào giúp bạn nắm rõ và có quyết định đúng về việc đăng ký trụ sở chính của công ty mình ngay từ ban đầu, nhằm tránh các rắc rối về sau :
 • Ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề [thành lập công ty | doanh nghiệp]
  Giống như mọi lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán hoặc nghành nghề trong bất kỳ. Pháp luật Việt Nam quy luôn định đội ngũ cán bộ của vị trí đó, lĩnh vực đó phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và phải có chứng chỉ hành nghề. Nghành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ là những nghành mà đòi hỏi tính chuyên môn cao như: y, dược, kiểm toán, kế toán, thiết kế… 
 • Ngành nghề cần có vốn pháp định
  Muốn kinh doanh không chỉ cần có ý tưởng mà yêu tố không bao giờ thiếu chính là nguồn vốn. Một số lĩnh vực kinh doanh vốn không phải là yếu tố quyết định cho sự thành công nên Nhà nước không yêu cầu chứng minh nguồn vốn. Nhưng bên cạnh đó có một số nghành nghề đòi hỏi nguồn vốn lớn vì giá trị những mặt hàng kinh doanh có giá trị cao hoặc mang tính rủi ro nhiều như: tổ chức tín dụng, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, hàng không, vận tải quốc tế… Chính vì vậy Nhà nước yêu cầu một số nghành nghề kinh doanh cần chứng minh nguồn vốn trước khi cấp giấy phép kinh doanh. Và nguồn vốn đó được gọi là vốn pháp định.
 • Điều kiện làm người đại diện pháp luật
  Đại diện Pháp Luật là phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Vì thế Luật Pháp cũng không ngoại lệ việc ban hành quy định điều kiện đối với người Đại diện Pháp Luật. Nếu không tìm hiểu và  tuân thủ chấp hành, thì doanh nghiệp sẽ gặp rắc rối trong việc kinh doanh. Vậy Luật ban hành như thế nào? Đừng lo lắng, bởi vì Công ty TNHH Nhất Việt sẽ giúp bạn nắm rõ cặn kẽ trong bài viết dưới đây.

Hỗ trợ và tư vấn dịch vụ kế toán hoàn toàn miễn phí

CV PHÁP LÝ - THÚY DIỄM

0906 454 247
kinhdoanh@nhatviet.com.vn
Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

TP Kế toán - TÂN ĐỊNH

0906 454 247
ketoan@nhatviet.com.vn Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

CV Kế toán - HUỆ THANH

0906 454 247
ketoan@nhatviet.com.vn Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

Dịch vụ Uy Tín - Nhanh chóng - Hiệu quả

Đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí và nhận những ưu đãi tốt nhất từ Kế toán Nhất Việt

Chọn dịch vụ
Tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Địa chỉ
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Trụ sở chính: K280/8A Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: Số 53/1 đường số 12, KDC Hưng Phú, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Email: hotro@dichvuketoan.vnn.vn

Điện thoại: (02363) 608 979 - 0906 454 247

Hotline: 0905 31 55 88

 handle_cert

BẢN ĐỒ

ban-do

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 55
Trong tuần: 285
Lượt truy cập: 3117929

Copyright 2022 © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401495462
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24 tháng 05 năm 2012