logo_nhatviet-top

Ngành nghề cần có vốn pháp định

Mục lục bài viết

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 1. Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ đồng ( Điều 03 Nghị định 76/2015 /NĐ-CP)
 2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành ( Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP )
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa : 100 triệu đồng
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250 triệu đồng
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng
 1. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng ( Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP )
 2. Cho thuê lại lao động: Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ( Điều 05 Nghị định 29/2019 /NĐ-CP )
 3. Dịch vụ việc làm: Ký quỹ 300 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính ( Điều 10 Nghị định 52 /2014/NĐ-CP )
 4. Bán hàng đa cấp: 10 tỷ đồng ( Điều 7 Nghị định 40/2018/ NĐ-CP )
 5. Sở Giao dịch hàng hóa: 150 tỷ đồng ( Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP )
 6. Sở Giao dịch hàng hóa: 5 tỷ đồng ( Thành viên môi giới ) (Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP)
 7. Sở Giao dịch hàng hóa: 75 tỷ đồng ( Thành viên kinh doanh ) ( Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP )
 8. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh: Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi ( Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP )
 9. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt: Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhhoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP )
 10. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng: Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP )
 11. Thành lập trường trung cấp sư phạm: Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng ( Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP )
 12. Thành lập trường cao đẳng sư phạm: Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng ( Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP )
 13. Thành lập trường đại học tư thục: Trên 500 tỷ đồng ( Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP )
 14. Dịch vụ bảo vệ: 1.000.000 USD ( Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam ) ( Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP )
 15. Văn phòng Thừa phát: Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng ( Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP
 16. Kinh doanh sản xuất phim: 200 triệu đồng (Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP)
 17. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm: Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ( Tổ chức Việt Nam) ( Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP)
 18. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 19. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 20. Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 21. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ (Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP)
 22. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 23. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 24. Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 25. Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 26. Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 27. Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1100 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 28. Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 29. Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ ( Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP )
 30. Kinh doanh vận chuyển hàng không (Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP)
 • Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế: 700 tỷ
 • Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa: 300 tỷ
 • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế: 1.000 tỷ
 • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa: 600 tỷ
 • Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế: 1.300 tỷ
 • Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa: 700 tỷ
 1. Kinh doanh cảng hàng không : Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP
 • Cảng hàng không nội địa: 100 tỷ
 • Cảng hàng không quốc tế: 200 tỷ
 1. Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ ( Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP )
 2. Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ (Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP)
 3. Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 30 tỷ (Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP)
 4. Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển: 50 tỷ (Điều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP)
 5. Hoạt động thông tin tín dụng: 30 tỷ ( Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP)
 6. Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ: 5 tỷ ( Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP )
 7. Kinh doanh hoạt động mua bán nợ: 100 tỷ ( Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP )
 8. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ: 500 tỷ ( Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP )
 9. Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng: 6 tỷ ( Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP )
 10. Môi giới chứng khoán: 25 tỷ ( Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 11. Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ ( Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 12. Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ ( Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 13. Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ ( Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 14. Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam: 25 tỷ ( Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 15. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 50 tỷ ( Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )
 16. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ: 50 tỷ ( Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP )

Công Ty TNHH Nhất Việt cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn cần tư vấn trực tiếp? hay  đang gặp khó khăn về các thủ tục hành chính?…Hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Bài viết liên quan

 • Quy định về đặt trụ sở công ty [thành lập doanh nghiệp | thành lập công ty]
  Nhiều doanh nghiệp thường xem nhẹ việc đặt trụ sở công ty. Thật ra, chuyện này không đơn giản chút nào. Việc đặt trụ sở công ty ở đâu khi có dự định thành lập công ty? thay đổi trụ sở thế nào? Cần xem xét không chỉ ở khía cạnh doanh nghiệp, mà còn phải xem xét ngành kinh doanh của bạn, theo Luật có được phép đặt trụ sở chính công ty ở khu vực đó hay không. Chính vì thế mà Công Ty Nhất Việt sẽ tư vấn cho bạn một số điều cần lưu ý và quy định về việc thành lập công ty thì đặt trụ sở công ty như thế nào giúp bạn nắm rõ và có quyết định đúng về việc đăng ký trụ sở chính của công ty mình ngay từ ban đầu, nhằm tránh các rắc rối về sau :
 • Ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề [thành lập công ty | doanh nghiệp]
  Giống như mọi lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán hoặc nghành nghề trong bất kỳ. Pháp luật Việt Nam quy luôn định đội ngũ cán bộ của vị trí đó, lĩnh vực đó phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và phải có chứng chỉ hành nghề. Nghành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ là những nghành mà đòi hỏi tính chuyên môn cao như: y, dược, kiểm toán, kế toán, thiết kế… 
 • Điều kiện làm người đại diện pháp luật
  Đại diện Pháp Luật là phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Vì thế Luật Pháp cũng không ngoại lệ việc ban hành quy định điều kiện đối với người Đại diện Pháp Luật. Nếu không tìm hiểu và  tuân thủ chấp hành, thì doanh nghiệp sẽ gặp rắc rối trong việc kinh doanh. Vậy Luật ban hành như thế nào? Đừng lo lắng, bởi vì Công ty TNHH Nhất Việt sẽ giúp bạn nắm rõ cặn kẽ trong bài viết dưới đây.
 • Quy định về việc góp vốn [thành lập doanh nghiệp | thành lập công ty]
  Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp vốn để tạo thành vốn của công ty.

Hỗ trợ và tư vấn dịch vụ kế toán hoàn toàn miễn phí

CV PHÁP LÝ - THÚY DIỄM

0906 454 247
kinhdoanh@nhatviet.com.vn
Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

TP Kế toán - TÂN ĐỊNH

0906 454 247
ketoan@nhatviet.com.vn Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

CV Kế toán - HUỆ THANH

0906 454 247
ketoan@nhatviet.com.vn Sẵn sàng hỗ trợ qua
 • phone_new
 • zalo_new
 • facebook_new
 • email_new

Dịch vụ Uy Tín - Nhanh chóng - Hiệu quả

Đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí và nhận những ưu đãi tốt nhất từ Kế toán Nhất Việt

Chọn dịch vụ
Tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Địa chỉ
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Trụ sở chính: K280/8A Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: Số 53/1 đường số 12, KDC Hưng Phú, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Email: hotro@dichvuketoan.vnn.vn

Điện thoại: (02363) 608 979 - 0906 454 247

Hotline: 0905 31 55 88

 handle_cert

BẢN ĐỒ

ban-do

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 57
Trong tuần: 285
Lượt truy cập: 3117956

Copyright 2022 © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401495462
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24 tháng 05 năm 2012